Kursy językowe

  • Całkowicie bezpłatne kursy:

    • języka angielskiego (2 moduły tj. 2x semestr 60h = 120h)
    • języka niemieckiego (2 moduły tj, 2x semestr 60h = 120h
  • Testy kwalifikujące do grup o odpowiednim poziomie zaawansowania
  • Materiały szkoleniowe

Cenne na rynku pracy CERTYFIKATY potwierdzające nabycie kwalifikacji językowych/ komputerowych