OFERTA PRZEDSZKOLA


Ofertę kierujemy do nauczycieli grup przedszkolnych, pokazujemy jak w sposób ciekawy i kratywny przeprowadzić zajęcia rozwijające dla przedszkolaków. Posiadamy mnóstwo ciekawych – sprawdzonych pomysłów do wykorzystania na zajęciach z dziećmi. Prowadzimy szkolenia zarówno dla opiekunów jak i podopiecznych. 

 • Rozwijanie kreatywności u dzieci
 • Integracja i adaptacja przez gry, zabawy i wyzwania edukacyjne
 • Metody integracyjne w pedagogice zabawy

 • Taniec, ruch, zabawa
 • Kurs animatora czasu wolnego
 • Bajkoterapia
 • Edukacja ekologiczna przedszkolaka
 • Innowacje pedagogiczne, eksperymenty w przedszkolu
 • Bezpieczne przedszkole – prawne aspekty bezpieczeństwa w przedszkolu

 

 • Metody radzenia sobie z agresywnym zachowaniem w wieku przedszkolnym
 • Trudny rodzic – jak budować pozytywne relacje
 • Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych – rola obserwacji dziecka w wielu przedszkolnym
 • Dziecko z podejrzeniem i diagnozą zespołu Aspergera
 • Specjalne potrzeby edukacyjne w przedszkolu
 • Inteligencje wielorakie – warsztat praktyczny
 • Odczytywanie symboli na rysunkach dziecka sposobem na wczesną diagnozę problemów