PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Psychospołeczny aspekt uzależnień  


Adresaci szkolenia: Rady Pedagogiczne (pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy) ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

Cel szkolenia: dostarczenie uczestnikom wiedzy przyczyn, skutków, faz i mechanizmów eksperymentowania i uzależnienia, form pomocy, jak również kształtowanie umiejętności dotyczących działań profilaktycznych, interwencyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców.  

Tematyka szkolenia -Zjawisko narkomanii. Psychospołeczny aspekt uzależnień. – Fazy, mechanizmy, rodzaje uzależnień. – Formy pomocy osobom eksperymentującym i uzależnionym od narkotyków, dopalaczy.  

Czas trwania – 2-3 godziny dydaktyczne Miejsce realizacji na terenie szkół Forma pracy – wykładowo- warsztatowa

Miejsce realizacji na terenie szkół.  

Zgłoszenia: osobiste, telefoniczne, mailowe tel./fax 52 334 56 59, 698 981 039, szkolenia@fds-consulting.eu

 

Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole  

Adresaci szkolenia: Rady Pedagogiczne (pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy) ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci pedagogiki  

Cel szkolenia: dostarczenie uczestnikom wiedzy nt. przyczyn zachowań ryzykownych, podziału profilaktyki, strategii i standardów działań profilaktycznych, skutecznych programów profilaktycznych oraz umiejętności tworzenia programów profilaktycznych w szkole

Tematyka szkolenia  – Przyczyny zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – Profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca  – Strategie profilaktyczne – Tworzenie programu profilaktycznego – Standardy działań profilaktycznych  
 

Czas trwania – 2-3 godziny dydaktyczne  

Forma pracy – wykładowo– warsztatowa Miejsce realizacji na terenie szkół.  

 

Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych   
 

Adresaci szkolenia: Rady Pedagogiczne (pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy) ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  
 

Cel szkolenia: dostarczenie uczestnikom wiedzy nt. rodzajów narkotyków, dopalaczy, jak rozpoznać czy uczeń sięga po narkotyki, dopalacze?, przyczyn, skutków, faz i mechanizmów eksperymentowania i uzależnienia, form pomocy, jak również kształtowanie umiejętności dotyczących działań profilaktycznych, interwencyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców.   
 

Tematyka szkolenia

 • Zjawisko narkomanii. Psychospołeczny aspekt uzależnień
 • Fazy, mechanizmy, rodzaje uzależnień
 • Formy pomocy osobom eksperymentującym i uzależnionym od narkotyków, dopalaczy.
 • Rodzaje narkotyków, dopalacze. Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki, dopalacze?
 • Wczesna interwencja wobec osoby używającej narkotyków, dopalaczy.
 • Procedury postępowania szkoły w przypadku dzieci zażywających narkotyki, dopalaczy.


Czas trwania – 2-3 godziny dydaktyczne  

Forma pracy – wykładowo- warsztatowa Miejsce realizacji na terenie szkół.  Zgłoszenia: osobiste, telefoniczne, mailowe tel./fax 52 334 56 59, 698 981 039, szkolenia@fds-consulting.eu 

 

Dla młodzieży:

 • Droga do uzależnienia
 • Trening umiejętności społecznych
 • Będę rodzicem (dot. FAS – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)

Dla rodziców:

 • Współczesne uzależnienia (uświadomienie od czego młodzież może się uzależnić, poznanie przyczyn wchodzenia w uzależnienia, informacja gdzie i jaką pomoc można uzyskać, chcąc pomóc swojemu dziecku, istota komunikacji w relacjach z dzieckiem)
 • Porozmawiajmy ( o skutecznej komunikacji, elementy dialogu motywującego)

Zgłoszenia: osobiste, telefoniczne, mailowe tel./fax 52 334 56 59, 698 981 039, szkolenia@fds-consulting.eu