RADY PEDAGOGICZNE

Szkolenia rad pedagogicznych

 

Wychodzimy z założenia, że każde grono pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia. Kładziemy nacisk na dogłębną analizę potrzeb uczestników szkolenia, co ma wpływ na dobór odpowiednich narzędzi oraz kształt programu szkoleń rad pedagogicznych. Z tego względu nie prezentujemy gotowych programów szkoleń dla nauczycieli, każdorazowo jest on budowany na podstawie indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia.

Po przeprowadzonym szkoleniu jednostka otrzymuje raport oparty na informacjach zawartych w ankietach ewaluacyjnych, wypełnionych przez uczestników. Dzięki temu mamy bezpośrednie informacje zwrotne, tj. wiemy, co spotkało się z Państwa największym uznaniem oraz znamy potrzeby edukacyjne grona pedagogicznego. Sporządzone raporty dają Państwu możliwość zilustrowania pełnego obrazu odbioru uczestników szkolenia a także ich potrzeb co do dalszego rozwoju.

W skład naszego zespołu wchodzą długoletni praktycy, edukatorzy, trenerzy i konsultanci, posiadający kwalifikacje i bogatą praktykę zawodową, zgodną z prezentowanym tematem szkolenia.

Szkolenie realizujemy w dowolnym miejscu i terminie, uzgodnionym wspólnie z Państwem.   

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń rad pedagogicznych: