"Nasza Pasja – Twój Rozwój"
exleon

  • z niepełnosprawnością intelektualną;
  • zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
  • zaburzeniami zachowania, w tym zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi;
  • z niskimi osiągnieciami edukacyjnymi.

89-600 Chojnice, ul. Długa 12
tel/fax: 52 334 56 59
szkolenia@fds-consulting.eu