"Nasza Pasja – Twój Rozwój"
exleon

Cel szkolenia:
Realizacja szkolenia ma na celu zdobycie wiedzy na temat metod oceniania kształtującego, jego elementów i ich charakterystyki, zdobycie umiejętności w opracowaniu modelu metod oceniania kształtującego oraz umiejętności w stosowaniu metod reguł oceniania kształtującego w codziennej bardziej efektywnej pracy z uczniami.

Program:
1. Czym jest ocenianie kształtujące?
2. Elementy oceniania kształtującego i ich charakterystyka.
3. Ocenia szkolna – jako komunikacja między nauczycielem i uczniem.
4. Jak zadawać uczniom dobre pytania?
5. Informacje zwrotne dla ucznia.
6. Różnice między ocenianiem sumującym a kształtującym.
7. Style nauczania i ich wpływ na proces nauczania.

Metody pracy:
Warsztat, – podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe, metody praktyczne oraz elementy metody podającej.Cel szkolenia:
Poznanie obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania

Korzyści ze szkolenia:
- Wskaże akty prawne, w których uregulowano kwestie oceniania
- określi formy i metody oceniania
- zweryfikuje kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne.

Program szkolenia:
1. Część teoretyczna,
2. Zajęcia praktyczne.

Czas trwania:
Standardowa rada szkoleniowa to 2-3 godziny zegarowe. W przypadku konieczności omówienia tematu w szerszym zakresie proszę o podanie ilości godzin.


89-620 Chojnice, ul. Długa 12
tel/fax: 52 334 56 59
szkolenia@fds-consulting.eu