"Nasza Pasja – Twój Rozwój"
exleon

Cel szkolenia:
nabycie umiejętności organizowania i doskonalenia współpracy z rodzicami,
kształtowanie umiejętności wykorzystania potencjału rodziców we współpracy ze szkołą,
pozyskanie wiedzy na temat barier utrudniających współpracę z rodzicami,
kształtowanie umiejętności rozpoznawania trudności we współpracy z rodzicami,
pozyskanie wiedzy i umiejętności związanych z diagnozowaniem zaburzeń procesu wychowania.

Korzyści ze szkolenia: 
Adresatami szkolenia są dyrektorzy, nauczyciele oraz inni pracownicy placówek oświatowych, którzy chcą udoskonalić własną współpracę z rodzicami podopiecznych a także współpracę placówki z rodzicami. Szkolenie pozwoli na lepsze planowanie wspólnych dla szkoły i rodziny działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży.

Program szkolenia:
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze.
Współpraca rodziny i szkoły: funkcje rodziny, zadania rodziców w szkole, planowanie współpracy rodziców ze szkołą, metody współpracy z rodzicami.
Organizacja i przebieg spotkań z rodzicami: indywidualnych oraz grupowych.
Zasady komunikacja z rodzicami.
Bariery utrudniające współpracę szkoły z rodziną.
Diagnozowanie zaburzeń procesu wychowania.
Organizacja współpracy z rodzicami na przykładzie dobrych praktyk.  

Czas trwania:
Standardowa rada szkoleniowa to 2-3 godziny zegarowe. W przypadku konieczności omówienia tematu w szerszym zakresie proszę o podanie ilości godzin.


89-620 Chojnice, ul. Długa 12
tel/fax: 52 334 56 59
szkolenia@fds-consulting.eu