"Nasza Pasja – Twój Rozwój"
exleon

Program szkolenia:
Ogólne zasady dotyczące grywalizacji.
Proces tworzenia projektów/działań opartych na grywalizacji (scenariusz, metody, narzędzia).

Korzyści ze szkolenia:
Zdobycie umiejętności projektowania działań edukacyjnych z wykorzystaniem grywalizacji - technik, pomysłów, zasadProgram szkolenia:
- metody sięgania do pokładów kreatywności,
- trening kreatywności -teoria i praktyka,
- praca twórcza na forum,
- techniki twórczego rozwiązywania problemów.

 

Korzyści ze szkolenia:
Nauczyciele zdobędą wiedzę, jak uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne i wspierać potencjał uczniów, zastosowania technik kreatywnych zwiększających atrakcyjność nauczania przy wykorzystaniu indywidualnych i grupowych potencjałów, narzędzi rozwijania twórczej i proaktywnej postawy własnej i uczniów skoncentrowanej na poszukiwaniu i dostrzeganiu nowych rozwiązań i szans, kształtowania nawyków intelektualnych zwiększających skuteczność i oryginalność myślenia.Cel szkolenia:
Nauczyciele dowiedzą się, jak zaplanować atrakcyjny dla ucznów proces dydaktyczny.

Korzyści ze szkolenia: 
Nauczyciele zdobędą wiedzę na temat internetowych narzędzi wspierających pracę grupową, roli narzędzi multimedialnych, innowacyjnych metod pracy z uczniami

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie – podstawowe definicje.
2. Eksperymentowanie, obserwacje, zajęcia z pytaniem problemowym i gry dydaktyczne.
3. Tutoring w edukacji.
4. Myślenie wizualne.
5. Plan daltoński.
6. Escape room.
7. Kamishibai
8. Lapbooki
9. Podsumowanie.

Czas trwania:
Standardowa rada szkoleniowa to 2-3 godziny zegarowe. W przypadku konieczności omówienia tematu w szerszym zakresie proszę o podanie ilości godzin.Cel szkolenia:
Nauczyciele dowiedzą się, jak pobudzić kreatywność uczniów.

Korzyści ze szkolenia: 
Nauczyciele zdobędą wiedzę, jak uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne i wspierać potencjał uczniów, zastosowania technik kreatywnych zwiększających atrakcyjność nauczania przy wykorzystaniu indywidualnych i grupowych potencjałów, narzędzi rozwijania twórczej i proaktywnej postawy własnej i uczniów skoncentrowanej na poszukiwaniu i dostrzeganiu nowych rozwiązań i szans, kształtowania nawyków intelektualnych zwiększających skuteczność i oryginalność myślenia.

Program szkolenia:
1. Definicja kreatywności.
2. Ćwiczenia pobudzające kreatywność.
3. Burza mózgów.
4. Mapy myśli.
5. Metoda kapeluszy myślowych de bono.
6. Podsumowanie.

Czas trwania:
Standardowa rada szkoleniowa to 2-3 godziny zegarowe. W przypadku konieczności omówienia tematu w szerszym zakresie proszę o podanie ilości godzin.Cel szkolenia:
Nauczyciele nauczą się wykorzystywać myślenie wizualne w edukacji przedmiotowej.

Korzyści ze szkolenia: 
Nauczyciele stworzą bank ikon, nauczą się wykorzystywać w swojej pracy myślenie wizualne, stworzą warunki do efektywnego wykorzystania w procesie edukacji map myśli, poznają zasady tworzenia wspierających notatek uczniowskich, naucza się tworzyć lapbooki.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie – definicja myślenia wizualnego.
2. Lekcja kodowania – bank ikon.
3. Przykłady notatek wykorzystujących myślenie wizualne.
4. Mapy myśli.
5. Notatki uczniowskie.
6. Lapbooki.
7. Podsumowanie.

Czas trwania:
Standardowa rada szkoleniowa to 2-3 godziny zegarowe. W przypadku konieczności omówienia tematu w szerszym zakresie proszę o podanie ilości godzin.Cel szkolenia:
Nauczyciele zaplanują innowacje pedagogiczne.

Korzyści ze szkolenia:
Nauczyciele poznają definicje, naucza się pobudzać kreatywność i proaktywne postawy, zaplanują innowacje do realizacji w szkole.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie – podstawowe definicje i podstawy prawne działalności innowacyjnej w szkole.
2. Ćwiczenia pobudzające kreatywność.
3. Przykłady innowacji pedagogicznych.
4. Tworzenie innowacji pedagogicznych.
5. Eksperyment pedagogiczny.
6. Podsumowanie.

Czas trwania:
Standardowa rada szkoleniowa to 2-3 godziny zegarowe. W przypadku konieczności omówienia tematu w szerszym zakresie proszę o podanie ilości godzin.


89-620 Chojnice, ul. Długa 12
tel/fax: 52 334 56 59
szkolenia@fds-consulting.eu