"Nasza Pasja – Twój Rozwój"
exleon

Program szkolenia:
- gry interaktywne do nauki,
- darmowe platformy edukacyjne umożliwiające tworzenie gier, ćwiczeń interaktywnych do nauki, samosprawdzających się testów do wykorzystania na laptopie, tablecie, tablicy interaktywnej,
- tworzenie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem darmowych generatorów.
- narzędzia Google w edukacji,
- współpraca rady pedagogicznej w chmurze – poczta, synchronizacja kont, kalendarz, dysk, współtworzenie dokumentów,
- blogodydaktyka i media społecznościowe,
- system zarządzania pracą nauczyciela, dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne z rozkładem dydaktycznym (szkolenia z wykorzystaniem zakupionego dostępu do oprogramowania wspomagającego kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych TIK).

Korzyści ze szkolenia:
nabycie przez nauczycieli umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia lekcji z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, chmurowych oraz ich praktycznego wykorzystania w pracy z uczniami.

Czas trwania:
6 godzin z możliwością rezygnacji z poszczególnych modułów i zarazem zmniejszonej liczby godzin.Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z możliwościami maty mistrzów kodowania.

Korzyści ze szkolenia: 
Uczestnik będzie potrafił wykonać ćwiczenia na macie. Ćwiczenia pomogą nauczycielowi lepiej zobrazować zasady ćwiczeń, gier i ruchów,
Nauczyciele dowiedzą się jaki wpływ ma mata na wyobraźnię przestrzenną, znajomość kierunków i orientację w terenie, zajęcia podnoszą umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego oraz algorytmicznego, wspomagają działania ćwiczące koordynację wzrokowo-ruchową oraz umiejętności manualne, pomagają ćwiczyć koncentrację i umiejętność skupienia uwagi, aktywizują uczniów, przesuwających figury i elementy z większym zaangażowaniem, dając im szerszy obraz przestrzenny oraz pole widzenia w planowaniu ruchów.

Program szkolenia:
W zawartości kursu możemy przedstawić takie elementy jak:
- Wykorzystanie różnych scenariuszy zajęć z propozycji mistrzów kodowania,
- Kodowanie na dywanie,
- Sudoku na macie,
- Programowanie kubeczków.

Czas trwania:
4 godzinyCel szkolenia:
Zapoznanie z programem ScotieGo jako innowacyjnej gra do nauki programowania., oraz sposobami wykorzystania go w procesie dydaktycznym.

Korzyści ze szkolenia:
Nauczyciele dowiedzą się czym jest Scottie Go! Oraz jak Jest połączyć kartonowe klocki z programem. Gracze układają komendy programistyczne, oraz aplikacje, która wyznacza zadania, skanuje ułożone rozwiązania i przekształca je w ruch i zachowanie Scottiego oraz poznanych w grze innych bohaterów.

Program szkolenia:
W zawartości kursu możemy przedstawić takie elementy jak:
- Zasady instalacji programu
- Klocki do programowania i tryby pracy z aplikacją.
- Umiejętność tworzenia własnych funkcji.

Czas trwania:
4 godzinyCel szkolenia:
Zapoznanie ze środowiskiem programowania.

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnik będzie potrafił tworzyć programy w Scratch.

Nauczyciele będą potrafili projektować, tworzyć i zapisywać w wizualnym języku programowania: pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń jednoczesnych;
Testować na komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami i ewentualnie je poprawiać, objaśniać przebieg działania programów (Podstawa programowa…, b.r.)..

Program szkolenia:
- W zawartości kursu możemy przedstawić takie elementy jak:
- Środowisko programowania Scratch.
- Typy bloczków, zasady tworzenia programów.
- Zmienne, pętle, instrukcje warunkowe.
- Przykłady programów i scenariusze zajęć.
- Rozwiązywanie problemów przy pomocy Scratcha.

Czas trwania:
15 godzinCel szkolenia:
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zaletami platform edukacyjnych.  

Korzyści ze szkolenia: 
Nauczyciele dowiedzą się jak ważna jest umiejętność sprawnego użytkowania systemów informatycznych w pracy z uczniem.  Poznają katalog kompetencji cyfrowych przydatnych w efektywnym procesie edukacyjnym który zawiera między innymi: poszukiwanie i przetwarzanie wiedzy z wykorzystaniem zasobów internetowych, znajomość platform edukacyjnych, umiejętne i bezpieczne wykorzystanie kanałów społecznościowych..

Program szkolenia:
W zawartości kursu możemy przedstawić takie elementy jak:
- Zapoznanie z przykładowymi platformami edukacyjnymi tj. learningapps.org, quizizz.com, minstructor.pl itp.
- Tworzenie aplikacji na platformie learningapps.org między innymi testy, krzyżówki, zadania z lukami, wykreślanki.
- Tworzenie klas i wymiana informacji na platformie.
- Tworzenie quizów na platformie quizizz.com,
- Sposoby udostępniania testów.
- Zapoznanie z platformą minstructor.pl
- Wykorzystanie na lekcji elementów gier, aplikacji, gamifikacji.
- Przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Czas trwania:
6 godzinCel szkolenia:
Celem zajęć jest poznanie sposobów tworzenia grafiki rastrowej w programie GIMP

Korzyści ze szkolenia: 
GIMP, bezpłatny program do edycji grafiki rastrowej, z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Uczestnik dowie się jak wykorzystać program do obróbki zdjęć.  Jak tworzyć własne projekty graficzne oraz
- łączenia różnych narzędzi programu i eksperymentowania z ich ustawieniami
- dodawania kreatywnych efektów do swoich zdjęć
- tworzenia świetnie wyglądających napisów
- zaawansowanej edycji ludzkiej twarzy i tworzenia portretów
- wykorzystywania narzędzi wycinania i edycji kolorów
- wygodnej pracy z warstwami i maskami
- przydatnych trików, które wykorzystasz na co dzień

Program szkolenia:
W zawartości kursu możemy przedstawić takie elementy jak:
- Rodzaje grafiki komputerowej,
- Formaty plików graficznych,
- Opracowywanie grafiki-
- Warstwy i sekcje,
- Filtry i efekty,
- Kadrowanie i skalowanie

Czas trwania:
15 godzinCel szkolenia:
Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych informacji na temat arkusza kalkulacyjnego, wbudowanych w nim funkcji logicznych, statystycznych, tekstowych, matematycznych i wielu innych przydatnych w pracy.

Korzyści ze szkolenia: 
- Wyliczyć i zastosować formułę
- Przeprowadzić na wiele sposobów analizę np. podsumować sprzedaże wg. miast, wg. kategorii towarowych, wg. sprzedawców
- Zebrać i podsumować dane z kilku arkuszy lub plików
- Przygotować arkusz do wydruku
- Projektować tabele Excel do przechowywania, importowania i archiwizowania danych
- Swobodnie napisać formułę z wykorzystaniem adresów względnych i bezwzględnych i zastosowaniem wielu funkcji Ms Excel
- Tworzyć harmonogramy do zadań stałych

Program szkolenia:
W zawartości kursu możemy przedstawić takie elementy jak:
- Formuły w arkuszu kalkulacyjnym,
- Graficzna prezentacja danych i wyników.
- Właściwości arkusza i zasady adresowania,
- Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego.
- Wybrane funkcje matematyczne, logiczne i statystyczne

Czas trwania:
15 godzinCel szkolenia:
Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych informacji na temat możliwości jakie daje nam edytor tekstu oraz sposoby ich wykorzystania w pracy.

Korzyści ze szkolenia: 
Szkolenie adresowane do początkujących użytkowników Worda i osób, które chcą rozpocząć świadomą pracę z programem MS Word. Nauczyciele nauczą się wprowadzać, edytować i poprawnie formatować tekst – w tym z użyciem stylów, zapoznają się ze stosowaniem list wypunktowanych i numerowanych oraz z przygotowywaniem dokumentów do wydruku.

Program szkolenia:
W zawartości kursu możemy przedstawić takie elementy jak:
- Redagowanie i formatowanie tekstu,
- Wyszukiwanie i zamiana tekstu,
- układ strony,
- tabele w dokumentach tworzenie i modyfikacja styli tekstu,
- odwołania w dokumentach,
- nagłówki i stopki itp.

Czas trwania:
15 godzinProgram szkolenia:
- Media społecznościowe i ich potencjał edukacyjny
- Narzędzia mediów społecznościowych w organizacji pracy w szkole
- Tworzenie własnych materiałów i ich dystrybucja z wykorzystaniem mediów społecznościowych
- Wykorzystanie zasobów mediów społecznościowych w pracy z uczniami


89-620 Chojnice, ul. Długa 12
tel/fax: 52 334 56 59
szkolenia@fds-consulting.eu