"Nasza Pasja – Twój Rozwój"
exleon

Program szkolenia:
- Zjawisko cyberprzemocy;
- Profilaktyka cyberprzemocy;
- Praca z ofiarą cyberprzemocy;
- Tworzenie szkolnej strategii radzenia sobie z cyberprzemocą i zagrożeniami płynącymi z mediów;
- Działania profilaktyczne w szkole na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych.

Zagadnienia dla rodziców:
- Cyberprzemoc- definicje, przyczyny, historia, skala problemu, rodzaje;
- Psychologiczne aspekty cyberprzemocy;
- Propozycje działań profilaktycznych dla rodziców.

Zagadnienia dla uczniów:
- Edukacja na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonów komórkowychCel szkolenia:
1. Ogólne zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkole.
2. Granice odpowiedzialności za zdarzenia na terenie szkoły.
3. Samowolne opuszczenie zajęć lekcyjnych, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia.
4. Konsekwencje prawne wypadku na terenie szkoły;
- postępowanie w razie wypadku;
- obowiązek zawiadomienie odpowiednich organów.
5. Podsumowanie – dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

Ekspert delegowany do przeprowadzenia szkolenia dokonuje analizy potrzeb jednostki, co ma wpływ na dobór odpowiednich narzędzi oraz ostateczny kształt programu. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i wskazówki dotyczące przedstawionego programu.
W cenie usługi otrzymają Państwo szkolenie, zaświadczenia ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz raport poszkoleniowy, zawierający opis przebiegu szkolenia wraz z rekomendacją do dalszego rozwoju.

Czas trwania: 3 godz. DydaktyczneCel szkolenia:
Wyposażenie nauczycieli w umiejętność właściwego reagowania w sytuacjach trudnych, a także w umiejętność zbudowania ogólnoszkolnego systemu postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Program:
- Czym jest, czym może być sytuacja trudna w szkole?
- Rodzaje sytuacji trudnych;
- Sytuacja trudna a kryzys;
- Implikacje sytuacji kryzysowych;
- Postępowanie w sytuacjach kryzysowych (np. wybuch agresji);
- Wypracowanie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych;
- Kto może być sprzymierzeńcem nauczyciela pracującego z uczniem z zaburzonymi emocjami i zachowaniem?
- Czy metody behawioralne są zawsze skutecznym panaceum na wszystkie problemy wychowawcze?
- Co możemy zrobić, jeśli nie działają?
- Jak wykorzystać kryzys i obrócić go na swoją korzyść?


89-620 Chojnice, ul. Długa 12
tel/fax: 52 334 56 59
szkolenia@fds-consulting.eu