"Nasza Pasja – Twój Rozwój"
exleon

Program szkolenia:
- formy i sposób indywidualizacji nauczania,
- specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe,
- opinie PPP.

Korzyści ze szkolenia:
nauczyciel posiada umiejętności w analizie diagnozy i zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- posiada wiedzę w zakresie terminów i metodologii,
- potrafi dostosować styl zajęć do potrzeb ucznia.Program szkolenia:
- specyficzne trudności w uczeniu się i niepowodzenia edukacyjne jako specjalne potrzeby edukacyjne ucznia;
- trudności w przyswajaniu treści nauczania-przyczyny i skutki, afiliacja a tendencje do pracy zespołowej lub indywidualnej
- indywidualne tendencje w zakresie przyswajania informacji (myślenie logiczne/naukowe vs. obrazowe/artystyczne), wykorzystanie narzędzia informatycznego (aplikacji informatycznej pełniącej funkcję dziennika elektronicznego, aplikacji informatycznej pełniącej funkcję platformy e-learningowej, aplikacji informatycznej wspomagającej proces indywidualizacji nauczania oraz badającej predyspozycje ucznia), zastosowanie go w praktyce szkolnejProgram szkolenia:
- Rozpoznanie uczniów zdolnych
- Projektowanie i realizowanie procesu wsparcia,
- metody kształcenia: pułapki stereotypy, coaching, mentoring, tutoring i facylitacja w pracy z uczniem zdolnym
Korzyści ze szkolenia:
Nauczyciel rozpoznaje uczniów zdolnych, stosuje metody pracy, zna pułapki i stereotypy dotyczące procesu wsparcia ucznia zdolnego.Program szkolenia:
- uważność uczniów: przyczyny, rozpoznanie,
- metody pracy, gry i zabawy,
  rodzaje pamięci,
  kłopoty ze zrozumieniem, planowaniem i wykonywaniem złożonych poleceń, myśleniem logicznym i abstrakcyjnym,
- trening automatyzacji działań
- kłopoty z myśleniem logicznym i abstrakcyjnym.

Korzyści ze szkolenia:
- Nauczyciel zna metody pracy z uczniem rozkojarzonym (gry i zabawy na koncentrację, przerzutność uwagi, ćwiczenia poprawiające parametry pamięci, ćwiczenia wzmacniające elastyczność w wykonywaniu zadań umysłowych).Program szkolenia:
- Objawy dysleksji
- Metodyka nauczania
- Ocena i prawa ucznia dyslektyka

Korzyści ze szkolenia:
- Nauczyciel zna objawy dysleksji
- Nauczyciel zna prawa uczniów
- Stosuje odpowiednie metody nauczania oraz oceniania


89-620 Chojnice, ul. Długa 12
tel/fax: 52 334 56 59
szkolenia@fds-consulting.eu