"Nasza Pasja – Twój Rozwój"
exleon
Dla uczniów:

Program ma na celu zobrazowanie przyczyn sięgania po używki. Omówienie negatywnych skutków korzystania z niedozwolonych środków.Istotą warsztatu jest przekazanie uczniom wiedzy jak szybko i łatwo wpaść w macki uzależnienia od smartfonu. Przedstawimy w jaki sposób zdiagnozować uzależnienie, omówimy skutki uzależnienia oraz metody obrony przed uzależnieniem. Podpowiemy jak rozsądnie korzystać z telefonu komórkowego.

Dla rodziców:

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest dostarczenie, uporządkowanie wiedzy z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy jest uświadomienie rodzicom, że bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy, harmonijny rozwój ich dzieci w znacznej mierze zależy od życzliwej i konstruktywnej współpracy ze szkołą. Zmniejszanie szkód wynikających z podejmowania przez uczniów ryzykownych zachowań jako zadanie nie tylko szkoły, czy innych instytucji zajmujących się szeroko pojętą profilaktyką społeczną.

PROGRAM
Jak rozpoznać, że dziecko sięga po narkotyki, alkohol i inne używki?
Działania podejmowane przez szkołę – programy profilaktyczne
Profilaktyka uzależnień.
Gdzie szukać pomocy?

METODY PRACY
Warsztat, – podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe (klasyczna, burza mózgów, sytuacyjna i studiów przypadków), metody praktyczne (ćwiczenia indywidualne i grupowe) oraz elementy metody podającej (dyskusja i wykład interaktywny, przykłady z praktyki życia publicznego).

Dla nauczycieli:

Cel ogólny szkolenia:
Celem nadrzędnym jest umiejętność rozpoznania sygnałów wskazujących na fakt, iż uczeń zażywa substancji psychoaktywnych, umiejętność współpracy z instytucjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień.

Program:
Podstawowe pojęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.
Sygnały wskazujące na to, że uczeń zażywa substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, tytoń, dopalacze).
Współpraca w zakresie pomocy uczniom uzależnionym i będącym w grupie ryzyka.

Metody pracy:
Warsztat, – podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe (klasyczna, burza mózgów, sytuacyjna i studiów przypadków), metody praktyczne (ćwiczenia indywidualne i grupowe) oraz elementy metody podającej (dyskusja i wykład interaktywny, przykłady z praktyki życia publicznego).Cel ogólny szkolenia:
Celem nadrzędnym jest umiejętnosć rozpoznania czy dziecko jest uzależnione od Internetu, hazardu i innych

Program:
Czym jest cyberprzemoc?
Po czym poznać, że dziecko jest uzależnione? – znaki ostrzegawcze uzależnienia

Profilaktyka:
Jakie działania podjąć?
Gdzie szukać pomocy?Cel ogólny szkolenia:
Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych i osobowościowych w zakresie profilaktyki uzależnień, z elementami praktycznego treningu.

Program:
1. Podstawowe pojęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, tytoń, dopalacze).
2. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące problemów alkoholowych i innych
środków psychoaktywnych.
3. Wiedza o środkach odurzających, ich podziale i działaniu na ustrój młodego człowieka.
4. Przedstawienie przyczyn używania przez młodzież środków psychoaktywnych oraz mechanizmów wchodzenia w uzależnienie.
5. Podstawowe zasady dialogu na temat uzależnień.
6. Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień w szkole.
7. Zagrożenia związane z nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych.


89-600 Chojnice, ul. Długa 12
tel/fax: 52 334 56 59
szkolenia@fds-consulting.eu