Zapisz się na newsletter

O nasFirma Doradczo-Szkoleniowa Consulting to zespół osób pracujących z pasją. Naszym nadrzędnym celem jest przekazanie wiedzy uczestnikom szkoleń oraz doradztwa skoncentrowanej na rzeczywistych rozwiązaniach opartych na rzeczywistych potrzebach odbiorcy.


Wyróżnia nas indywidualne podejście do Klienta. Bierzemy współodpowiedzialność za osiągnięty rezultat. Działamy kompleksowo począwszy od dogłębnej analizy spektrum przypadku. Po czym nasi specjaliści tworzą indywidualny program wsparcia dopasowany do każdego uczestnika. Gdy to konieczne dodatkowo wspieramy Klientów poprzez indywidualne konsultacje. Po zakończonej pracy z zespołem sporządzany jest szczegółowy raport.


Już teraz zapraszamy Cię do współpracy. Jesteśmy gotowi podjąć wyzwanie ciężkiej pracy, która zaowocuje nowymi - lepszymi kierunkami rozwoju. Nasza Pasja - Twój Rozwój

placówki edukacyjnajstKFS FDS-Consulting

Fundusze UE

Fundusze unijne to środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. To z funduszy unijnych (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) pochodzi część środków przeznaczonych na realizację Programów Operacyjnych.
Pomożemy Państwu sprawnie przejść przez wszystkie etapy pozyskania dotacji. Z naszą pomocą możecie Państwo wnioskować o uzyskanie dotacji w okresie programowania 2014-2020 z bardzo wysoką skutecznością. 

Oferujemy:
•    analizę projektu wraz z oceną szans na otrzymanie wsparcia wg kryteriów oceny projektów danego programu,
•    doradztwo przy wyborze optymalnych źródeł finansowania inwestycji,
•    doradztwo w zakresie optymalizacji projektu pod kątem spełnienia kryteriów dla pozyskania dofinansowania,
•    przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w formie gotowej do złożenia w Instytucji Finansującej,
•    pomoc przy kompletowaniu i przygotowaniu niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie,
•    przygotowanie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień,
•    przygotowywanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
•    obecność podczas negocjacji warunków umowy o dofinansowanie,
•    przygotowywanie dokumentów do zawarcia aneksów do umowy o dofinansowanie,
•    monitoring prawidłowości realizacji projektu w świetle umowy o dofinansowanie,
•    sporządzanie sprawozdań okresowych z realizacji projektu,
•    pomoc przy promocji projektu, zgodnie z wytycznymi Instytucji Finansującej,
•    obecność podczas wizytacji i kontroli Instytucji Finansującej,
•    sporządzenie sprawozdania końcowego wraz z wnioskiem o płatność końcową.

Consulting Firma Doradczo-Szkoleniowa oferuje profesjonalną obsługę dla:

Przedsiębiorstw (Mikro, Małych, Średnich, Dużych),
Producentów rolnych,
Jednostek Samorządu terytorialnego,
Jednostek naukowych i szkół
Instytucji otoczenia biznesu
Parków naukowo-technologicznych,
Spółek Miejskich
Instytucji kultury
Zakładów opieki zdrowotnej
Kościołów i związków wyznaniowych,
Organizacji pozarządowych,
Osób fizycznych
 Nasi konsultanci odpowiedzą na Państwa pytania i będą służyć fachową poradą. W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt.

Kontakt

Consulting Firma Doradczo-Szkoleniowa 
NIP: 555-186-12-84
89-600 Chojnice
Doręgowice 61

Sekretariat
Tel/fax: +48 52 334 56 59

Departament funduszy europejskich
kom: + 48 698 981 039
mail: fundusze.ue@fds-consulting.eu

Departament edukacji dla sektora oświaty
Kom: + 48 698 981 039
mail: szkolenia@fds-consulting.eu

Godziny Pracy:
Pon-pt 7: 30 do 15: 30 

Doradztwo

kariera