Zapisz się na newsletter

O nas

Jesteśmy ośrodkiem doradczo-szkoleniowym. Od 2009 roku systematycznie poszerzamy obszar naszej działalności, dostarczając naszym klientom atrakcyjnie merytorycznie oraz metodycznie oferty.

Oferujemy Państwu kompleksowość działań – począwszy od szkoleń dla kadry zarządzającej, rad szkoleniowych dla nauczycieli (okazjonalne bądź cykliczne), poprzez warsztaty dla uczniów, spotkania dla rodziców, szkolenia otwarte/konsultacje indywidualne dla osób zainteresowanych rozwojem.

Celem naszych działań jest zapewnić dostęp do najnowszych trendów i udzielić wsparcia w budowaniu jakości pracy placówki.

Nasze cele i zadania realizujemy poprzez współpracę i wzajemne zaufanie, kierując się takimi wartościami jak: szacunek, odpowiedzialność. Wyróżnia nas profesjonalizm, pasja, wysoka jakość, zaangażowanie, doświadczenie, innowacyjność.

Stale się zmieniamy i rozwijamy. Rozszerzamy zakres naszych usług, by w jak największym stopniu być dla Państwa wsparciem, ale także partnerem w zarządzaniu oświatą.

Jak pracujemy:

Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta. Organizowane przez nas szkolenia poprzedzone są dogłębną analizą potrzeb i oczekiwań, co ma decydujący wpływ na dobór narzędzi oraz kształt programu szkolenia. Po przeprowadzonym szkoleniu klient otrzymuje raport oparty na informacjach zawartych w ankietach ewaluacyjnych. Raport przedstawia opis przebiegu programu z uwzględnieniem zachowań uczestników a także rekomendacje do dalszego ich rozwoju.

                                                                                                         Zapraszamy do współpracy

placówki edukacyjnajstKFS FDS-Consulting

Oferta wyjazdowa

Oferta wyjazdowa - fds-consulting

Fundusze UE

Fundusze unijne to środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. To z funduszy unijnych (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) pochodzi część środków przeznaczonych na realizację Programów Operacyjnych.
Pomożemy Państwu sprawnie przejść przez wszystkie etapy pozyskania dotacji. Z naszą pomocą możecie Państwo wnioskować o uzyskanie dotacji w okresie programowania 2014-2020 z bardzo wysoką skutecznością. 

Oferujemy:
•    analizę projektu wraz z oceną szans na otrzymanie wsparcia wg kryteriów oceny projektów danego programu,
•    doradztwo przy wyborze optymalnych źródeł finansowania inwestycji,
•    doradztwo w zakresie optymalizacji projektu pod kątem spełnienia kryteriów dla pozyskania dofinansowania,
•    przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w formie gotowej do złożenia w Instytucji Finansującej,
•    pomoc przy kompletowaniu i przygotowaniu niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie,
•    przygotowanie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień,
•    przygotowywanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
•    obecność podczas negocjacji warunków umowy o dofinansowanie,
•    przygotowywanie dokumentów do zawarcia aneksów do umowy o dofinansowanie,
•    monitoring prawidłowości realizacji projektu w świetle umowy o dofinansowanie,
•    sporządzanie sprawozdań okresowych z realizacji projektu,
•    pomoc przy promocji projektu, zgodnie z wytycznymi Instytucji Finansującej,
•    obecność podczas wizytacji i kontroli Instytucji Finansującej,
•    sporządzenie sprawozdania końcowego wraz z wnioskiem o płatność końcową.

Consulting Firma Doradczo-Szkoleniowa oferuje profesjonalną obsługę dla:

Przedsiębiorstw (Mikro, Małych, Średnich, Dużych),
Producentów rolnych,
Jednostek Samorządu terytorialnego,
Jednostek naukowych i szkół
Instytucji otoczenia biznesu
Parków naukowo-technologicznych,
Spółek Miejskich
Instytucji kultury
Zakładów opieki zdrowotnej
Kościołów i związków wyznaniowych,
Organizacji pozarządowych,
Osób fizycznych
 Nasi konsultanci odpowiedzą na Państwa pytania i będą służyć fachową poradą. W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt.

Kontakt

Consulting Firma Doradczo-Szkoleniowa 
NIP: 555-186-12-84
89-600 Chojnice
Doręgowice 61

Sekretariat
Tel/fax: +48 52 334 56 59

Departament funduszy europejskich
kom: + 48 698 981 039
mail: fundusze.ue@fds-consulting.eu

Departament edukacji dla sektora oświaty
Kom: + 48 698 981 039
mail: szkolenia@fds-consulting.eu

Godziny Pracy:
Pon-pt 7: 30 do 15: 30 

kariera