"Nasza Pasja – Twój Rozwój"

Szanowni Państwo!

  Z dumą przedstawimy Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli - Ośrodek Doradztwa i Edukacji (ODiE). Ośrodek jest wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Województwo Pomorskie. Dotychczas, przez niespełna 11 lat, prowadziliśmy szkolenia jako jednostka szkoleniowa pod nazwą: FDS Consulting. Więcej o nas. Nasze obszary tematyczne to między innymi: Prawo oświatowe i awans zawodowy, technologie informacyjno komunikacyjne, rozwój kreatywności u uczniów, rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela, rozwój kompetencji wychowawczych nauczyciela, współpraca z rodzicami, bezpieczeństwo ucznia w szkole, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pomoc psychologiczno pedagogiczna, ocenianie kształtujące, profilaktyka uzależnień

Nasza Oferta


POLECAMY


89-600 Chojnice, ul. Długa 12
tel/fax: 52 334 56 59
szkolenia@fds-consulting.eu