"Nasza Pasja – Twój Rozwój"
exleon

Cel ogólny :
Pobudzenie świadomości obywatelskiej w formie zabawy. Kształtowanie cech patriotycznych. Pielęgnowanie kultury pamięci historycznej. Współczesny patriota.

Cele szczegółowe:
1. Działania w zakresie realizacji treści patriotycznych.
2. Przykładowe zabawy i gry w celu pobudzenia wartości obywatelskich.
3. Wcielanie się w polityków. Pokazanie jak działa Parlament
4. Zmiana świadomości , że święto narodowe to nie tylko polska flaga i marsze narodowe a działanie na rzecz ojczyzny.

- dla uczniów,

- dla nauczycieli


89-600 Chojnice, ul. Długa 12
tel/fax: 52 334 56 59
szkolenia@fds-consulting.eu