"Nasza Pasja – Twój Rozwój"
exleon
Szkolenia rad pedagogicznych

Działamy w sektorze oświaty od 2009 roku. Zdobyte przez lata doświadczenie pozwala nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnej szkoły oraz coraz większym wyzwaniom stawianym współczesnej placówce.
Specjalizujemy się zarówno w szkoleniach dla kadry dydaktycznej, jak również w zajęciach dla uczniów, po spotkania/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci, młodzieży.

Co oferujemy…?
Proponujemy Państwu praktyczne szkolenia pozwalające zwiększyć potencjał kadry dydaktycznej i zarządzającej. Przeprowadzić w ciekawy, innowacyjny sposób zajęcia dla uczniów, od kreatywnych zabaw z przedszkolakami po młodzież ponadgimnazjalną. A także wesprzeć rodziców w ramach profilaktyki zagrożeń współczesnego świata.

Naszym mottem jest PASJĄ do DOSKONALENIA chcemy zarażać INNYCH, dzięki czemu w naturalny sposób pomagamy odkryć i wykorzystać umiejętności drzemiące w każdym z nas, a następnie przekształcić je w osobisty oraz zawodowy sukces.

Jak wygląda współpraca…
W przypadku szkoleń zamkniętych, dedykowanych poszczególnym placówkom, staramy się zaspokoić realnie istniejące potrzeby instytucji. Wychodzimy z założenia, że każde grono pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia. Kładziemy nacisk na dogłębną analizę potrzeb uczestników szkolenia, co ma wpływ na dobór odpowiednich narzędzi oraz kształt programu. Materiały szkoleniowe są wciąż aktualizowane i wzbogacane o nowe zagadnienia.
Trenerzy przywiązują dużą wagę do efektywności prowadzonych szkoleń, mając na uwadze, iż wiedza musi być ściśle powiązana z umiejętnością jej praktycznego wykorzystania.

Jako zespół, wciąż pogłębiamy zasoby edukacyjne, po to, by móc sprostać Państwa oczekiwaniom.

Państwo decydujecie o formie, czasie i miejscu szkolenia. Może to być zarówno sala szkolna, restauracyjna z oprawą cateringową, czy też budowanie zespołu na szkoleniu wyjazdowym.
89-600 Chojnice, ul. Długa 12
tel/fax: 52 334 56 59
szkolenia@fds-consulting.eu