"Nasza Pasja – Twój Rozwój"
exleon

Warsztaty dla nauczycieli, wychowawców, animatorów i rodziców, którzy czują potrzebę rozwijania u dzieci postaw patriotycznych. Chcemy poprzez zabawę oraz łączenie różnych dziedzin sztuki i edukacji pomóc zrozumieć, kim jest Polak. Jak stać się Super Polakiem?
Każdy Super Polak:
• Odczuwa radość z kontaktu z MUZYKĄ LUDOWĄ ORAZ PATRIOTYCZNĄ poprzez taniec, ruch, grę na instrumentach łatwych do wykorzystania podczas inscenizacji, przedstawień, pochodów
• Wykorzystuje SYMBOLE NARODOWE do przygotowania prezentacji siebie i stworzenia dekoracji. Pokażemy jak wykonać efektowane dekoracje, za pomocą tanich materiałów.
• Bierze udział w KOROWODZIE PATRIOTYCZNYM recytując rytmiczanki, rymownaki, ludowe przyśpiewki, zabawy paluszkowe i masażyki relaksacyjne
• Odgrywa rolę aktora i widza podczas BAJKOGRANIA NA DYWANIE – tygodniowa praca z bajeczką o odzyskaniu niepodległości, dostosowaną do wieku i możliwości dzieci.
• Tworzy GRY MATEMATYCZNE z wykorzystaniem symboli narodowych
• Bierze udział w ZABAWACH LUDOWYCH I dawnych
• Odczuwa dumę z bycia Super Polakiem po otrzymaniu NARODOWEJ ODZNAKI.
PROGRAM:
• Hymn Super Polaka – Malucha i Przedszkolaka
• Blok muzyczny: wykorzystanie muzyki Ludowej i Patriotycznej do tańca, ruchu, zabawy przy muzyce oraz gry na instrumentach. Zabawa z rekwizytami Blok plastyczny: wykonywanie symboli narodowych do przygotowania efektownych strojów i dekoracji idealnych na uroczyste spotkania obchodów Święta niepodległości oraz innych wydarzeń. Pokażemy triki jak szybko i łatwo wykorzystać je na inne okazje
• Blok językowy: Nauka korowodów: parateatralnych spotkań w kręgu połączonych z improwizacją wokół przyśpiewek, zabaw ludowych i dawnych, rytmiczanek, masażyków oraz zabaw paluszkowych
• Blok teatralny: Bajkogranie na dywanie – praca tygodniowa z bajką podczas której dzieci w kolejne dni włączają się w inscenizację, aż zupełnie samodzielnie prowadzą przedstawienie.
• Blok matematyczny: tworzenie gier i zabaw z wykorzystaniem symboli narodowych

Dla każdego uczestnika: SKRYPT ze szczegółowym opisem wszystkich zabaw oraz opracowaniem muzycznym.Cel ogólny:
Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Kształtowanie więzi kulturowych i historycznych. Rozwój świadomości narodowej.
Cele szczegółowe:
1. Kształtowanie podstawy szacunku do wartości historycznych i patriotycznych.
2. Wzmocnienie świadomości przynależności społecznej i narodowej.
3. Pobudzanie poczucia szacunku do kultury i tradycji narodowych.


89-600 Chojnice, ul. Długa 12
tel/fax: 52 334 56 59
szkolenia@fds-consulting.eu