"Nasza Pasja – Twój Rozwój"
exleon

Program szkolenia:
Analiza podstawy programowej matematyki – możliwości i ograniczenia dla nauczyciela
- Strategie rozwiązywania zadań zamkniętych
- Sposoby rozwiązywania zadań otwartych
- Nauczanie twórcze
- Nieschematyczne ocenianie kształtujące i orientujące na lekcjach matematyki
- Stosowanie TIK na lekcjach matematyki
- motywowanie do nauki matematyki.

Korzyści ze szkolenia:
- poprawa umiejętności w zakresie metodyki nauczania matematyki,
- poznanie nowych metod i form pracy, sposobów oceniana uczniów, umiejętności diagnozy i ewaluacji umiejętności uczniów.

Czas trwania: 8 godzin z możliwością rezygnacji z poszczególnych modułów i zarazem zmniejszonej liczby godzin


89-600 Chojnice, ul. Długa 12
tel/fax: 52 334 56 59
szkolenia@fds-consulting.eu